• Chorvatsko

     • Přihlášky a platby

      Vážení. Vzhledem k vysokému zájmu a naplněnosti ozdravného pobytu do Chorvatska jsou přihlášky a platby uzavřeny. Omlouváme se, pokud některé pozdější platby budou navráceny právě z důvodu naplnění kapacity!  V tom případě budete telefonicky informováni paní Alenou Šťastnou (a datumově zapsáni mezi tzv. náhradníky). Děkuji VZ

     • Mikulášské bloudění

     • Orientační běh

      Vážení. Ve spolupráci s oddílem OB Rumburk (pan T. Babický) pro vás škola připravila zajímavou večerní akci - Mikulášské bloudění. Start bude ve vestibulu školy - zadní vchod. Každá dvojice si bude moci vybrat trasu dle složitosti a náročnosti. Těšíme se na vás!

    • SRPDŠ
     • SRPDŠ

     • Schůzka s rodiči žáků

      Návštěvní den SRPDŠ se uskuteční v pondělí 21. listopadu od 16 do 17.30 hodin. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky od 16.30 hodin ve sborovně školy.

     • Halloween

     • Halloween na škole

      Poslední říjnový den se výuka na prvním stupni nesla v halloweenském duchu. Nejen žáci, ale i učitelé a paní vychovatelka se převlékli do kostýmů čarodějnic, duchů, kostlivců a monster. Atmosféru Halloweenu doladila strašidelná výzdoba tříd. Učitelé si připravili netradiční výuku, během které si žáci procvičovali učivo napříč předměty. Během dne se žáci mohli občerstvit u halloweenské tabule, o kterou se postaraly z velké části maminky dětí. Nechyběl ani strašidelný průvod všech masek a závěrečná diskotéka.

                                                                                              

      Kolektiv učitelek 1. stupně

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO

     • ŘEDITELSKÉ VOLNO

      Z organizačních důvodů vyhlásil ředitel školy na pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno

  • Přihlášení

  • Zvonění

   Neděle 27. 11. 2022